นิทรรศการภาพถ่ายและกิจกรรม

“ยิปซีทะเล: วิถีคนกล้าอันดามัน” Sea Gypsy: Braving the Andaman Sea

อุทยานการเรียนรู้ TK park มูลนิธิเพื่อนชนเผ่า โครงการนำร่องอันดามัน และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ “ยิปซีทะเล: วิถีคนกล้าอันดามัน” Sea Gypsy: Braving the Andaman Sea จำนวนกว่า 30 ภาพ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายของชาวเล

ชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาพถ่ายผ่านเลนส์ช่างภาพชื่อดังจากทั้งในและต่างประเทศ ร่วมฟังเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจุดประกายความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวเล พร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงศิลปะร้องรำเพลงพื้นบ้าน การประดิษฐ์เรือมอแกนจำลอง ฯลฯ

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 ร่วมงานเสวนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันเสาร์ที่

19 และอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเพื่อนชนเผ่า 0 2218 7366 www.tribalfriends.org

อุทยานการเรียนรู้ TK park 0 2257 4300 www.tkpark.or.th

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน


กำหนดการ นิทรรศการภาพถ่ายและกิจกรรม

“ยิปซีทะเล: วิถีคนกล้าอันดามัน” Sea Gypsy: Braving the Andaman Sea

โครงการ นิทรรศการภาพถ่ายและกิจกรรม

“ยิปซีทะเล: วิถีคนกล้าอันดามัน” Sea Gypsy: Braving the Andaman Sea

ผู้ดำเนินโครงการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ มูลนิธิเพื่อนชนเผ่า โครงการนำร่องอันดามัน

และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดงาน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ระยะเวลา นิทรรศการภาพถ่ายและกิจกรรม “ยิปซีทะเล: วิถีคนกล้าอันดามัน”

๏ งานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 – อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 .

๏ งานเสวนาและกิจกรรมวัฒนธรรม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 - อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552

ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 .

……………………………………………………………………………………………………………………

ลำดับพิธีการ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552

ช่วงเวลา กิจกรรม

11.00 - 13.00 กิจกรรม “มาทำความรู้จักชาวเลในเมืองไทยกันเถอะ” ให้ความรู้เรื่องชาวเลในประเทศไทย

§ กิจกรรมประดิษฐ์เรือมอแกนจำลอง สานเสื่อ กระปุก ฯลฯ

13.00 - 14.00 สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและเข้าชมนิทรรศการภาพถ่าย

14.00 - 14.05 พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

14. 05 - 14.10 ชมวีดิทัศน์วิถีวัฒนธรรมชาวเล

14.10 - 14.15 ดร.นฤมล อรุโณทัย รองประธานมูลนิธิเพื่อนชนเผ่า ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน

14.15 - 14.20 ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ขึ้นกล่าวเปิดงาน

14.20 – 14.25 พิธีเปิดงาน ประธานในพิธี วิทยากรและเยาวชนชาวมอแกน ถ่ายภาพร่วมกัน

14.25 – 14.30 ชมการแสดงศิลปะร้องรำเพลงพื้นบ้าน โดยกลุ่มเยาวชนมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

14.30 - 15.30 ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “ยิปซีทะเล: วิถีคนกล้าอันดามัน”

§ ผู้แทนชาวมอแกน ชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

§ ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานมูลนิธิเพื่อนชนเผ่า

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

§ Dr. Jacques Ivanoff ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลุ่มมอแกน หน่วยงานวิจัย IRASEC

§ Dr. Derek James Elias ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การ UNESCO

§ ดร.นฤมล อรุโณทัย นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.30 – 15.40 ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร

15.40 – 16.00 ชมการแสดงศิลปะร้องรำเพลงพื้นบ้าน โดยกลุ่มเยาวชนมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลำดับพิธีการ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552

ช่วงเวลา กิจกรรม

11.00 - 16.00 กิจกรรม “มาทำความรู้จักชาวเลในเมืองไทยกันเถอะ” ให้ความรู้เรื่องชาวเลในประเทศไทย

§ กิจกรรมประดิษฐ์เรือมอแกนจำลอง สานเสื่อ กระปุก ฯลฯ

14.00 - 14.20 ชมการแสดงศิลปะร้องรำเพลงพื้นบ้าน โดยกลุ่มเยาวชนมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

14.20 - 15.20 ชมวีดิทัศน์พาโนราม่า สเปเชียล Sea Series: ทะเลสีคราม ตอน ชีวิตที่แปรเปลี่ยน (มอแกน)

15.20 - 15.30 ชมวีดิทัศน์ วิถีวัฒนธรรมมอแกน: ยิปซีทะเลกลุ่มสุดท้าย

15.30 - 16.00 หลังชมวีดิทัศน์ ร่วมพูดคุยกับ

§ ผู้แทนชาวมอแกน ชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

§ ดร.นฤมล อรุโณทัย นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

§ คุณยูกิ ซูซูกิ นักมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยโซเฟีย ประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิเพื่อนชนเผ่า 0 2218 7366 www.tribalfriends.org

หรืออุทยานการเรียนรู้ TK park 0 2257 4300 www.tkpark.or.th

Comment

Comment:

Tweet

โปสเตอร์ภาพไม่ขึ้นนะ

ชีวิตนี้ไม่เคยไปเที่ยวทะเลฝั่งตะวันตกเลย(อันดามัน)
สงสัยงานนี้ ต้องหาเวลาไปซะละ

#1 By ซันจิคุง on 2009-11-27 14:11